Ленд Ровър приятели България

club

пътешествие с ленд ровър

Експедиция

ленд ровър, история

Партньори

Ленд Ровър форум

Ленд Ровър, България

 

 

 

 

 

Експедиция до подземния куполен храм в близост до с. Гърло

Ленд Ровър Дискавъри

експедиция

път към храм

растителност

храсти

рязане

През 2012г. клуб "Ленд Ровър приятели - България" в сътрудничество с проект "Балкански мегалити" и портал "Нашето отечество България" организира и на 13 май проведе еднодневна експедиция за прочистване от гъста паразитна растителност на пътя до подземния куполен храм до с. Гърло (община Брезник, област Перник), както и около самия древен обект.

Храмът е уникален за България. Археоложката Димитрина Митова - Джонова го датира ХІІ-Х в. пр. Хр. Повече за него и неговото значение може да прочетете, като последвате двата линка:

Подземен куполен храм-кладенец и Подземен храм - кладенец

 

В експедицията участваха 5 члена на клуб "Ленд Ровър приятели - България", 1 кандидат член и администратор на проект "Балкански мегалити".

Също така:
1 машина Ленд Ровър Дискавъри 1 200tdi
2 машини Ленд Ровър Дискавъри 1 300tdi
1 машина Ленд Ровър Дискавъри 2 td5

 

Съобразяване с природата:

Движението се извършваше само по установените черни пътища и по създадения преди години път към храма.

Никакъв отпадък, съпътстващ човешката дейност, не беше оставен.

Изчистена беше само растителността, която пречи на движението по пътя. С цел минимално изсичане, където е възможно, клоните бяха внимателно извивани и подпъхвани под околни стебла или други клони дотолкова, че да не пречат.

Бензинов трион е използван единствено в безнадеждно непроходимите участъци - в рамките на 10 минути работа (последни 2 снимки).

При почистването на пътя няма пострадали дървета.

С цел двигателите на Ленд Ровърите да работят минимално, придвижването по пътя се осъществяваше през дълги почистени отсечки.

Грижа за храма:

Почистването около храма се извърши с изключителна предпазливост и прецизност, така че да не пострада дори лишейче по камъните му.

Постигнати ползи:

Вече до храма може да се отиде и с по-висока лека кола, което го прави достъпен и за интересуващите се от него, които са трудно подвижни. Все пак е важно да се има предвид, че пътят е черен и състоянието му, както и проходимостта по него много зависят от сезона и падналите дъждове.

Без притеснение, но с внимание, там може да се заведат деца, защото отворите са открити от покриващата ги преди зеленина и е сведен до минимум риска от неволно пропадане - нещо, което може да е с много тежки последици.

Управата на с. Гърло може да се възползва от улеснения достъп и да развие храма като туристическа цел.

 

За клуб "Ленд Ровър приятели - България" беше удоволствие и привилегия да принесе полза за съхраняването на частицата историята, останала от древността в пределите на нашата Родина.

digitalisimus